Publicaties
Leertrajecten, conferenties, trainingen en coaching op maat
Afstemmen op dialoog

'Afstemmen op dialoog' is de titel van een onderzoeksverslag naar de samenwerking tussen ouders en leerkrachten op een school voor middelbaar onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Marion Hoeffgen en Maarten ter Burg in het kader van een masteropleiding 'Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs'.

Samenwerken bij opvoeden

De relatie tussen ouders en leerkrachten is een kwetsbare samenwerkingsrelatie. Voor ouders zijn kinderen het meest dierbare waar zij verantwoordelijk voor zijn. Voor leerkrachten gaat het om vakmanschap dat met ziel en zaligheid wordt vervuld. Beiden hebben in verschillende contexten een unieke en intensieve relatie met het kind. Beiden hebben met het kind het beste voor vanuit hun eigen beelden, achtergronden en (school)ervaringen.

In de 'lerarenkamer' zijn ouders onderwerp van gesprek, in gezinnen zijn leerkrachten onderwerp van gesprek. Leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en hebben ieder een eigen zicht op het kind. De ouder heeft de eindregie in de taakverdeling binnen de opvoeding.

Afstemming is nodig om elkaars ervaring en deskundigheden te kunnen benutten. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet vanzelfsprekend is. Het onderzoek heeft een instrument opgeleverd dat de samenwerking in kaart brengt en aanwijzingen geeft voor 'handelingsmogelijkheden'.

Voor wie

De leerkacht als professional is verantwoordelijk voor de vormgeving van de samenwerking met ouders. Tegelijkertijd kan iedereen die een rol speelt in de leeromgeving van het basis- en voortgezet onderwijs initiatief nemen tot het organiseren van een bijeenkomst. Ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, schoolleiders, bestuurders en ook leerlingen. Soms is er iemand van 'buiten' nodig om te ontdekken wat er 'binnen' allemaal mogelijk is. Hoe gaat dat?

Werkwijze

Marion Hoeffgen ontwerpt en faciliteert bijeenkomsten en begeleidt gesprekken.

  • Visieontwikkeling en beleid (teambijeenkomsten met vragen als: hoe willen wij ouderbetrokkenheid en leerkrachtbetrokkenheid vormgeven in relatie tot kernwaarden van de school).
  • Vormgeving van contacten (welke activiteiten en werkvormen zijn zinvol bij contacten tussen ouders, leerkrachten en leerlingen).
  • Procesbegeleiding (het helpen realiseren van een repectvol en wederkerig contact bij oudergesprekken en bijeenkomsten).

Stichting Actief Ouderschap ontwikkelt activiteiten om didactisch -, pedagogisch -, formeel - , informeel - en maatschappelijk partnerschap te versterken. Marion levert hieraan een bijdrage vanuit haar kennis over leren en organiseren en haar onderzoek ‘Áfstemmen op dialoog’.

Marion baseert het werken in het onderwijs op een combinatie van 'kernreflectie' zoals ontwikkeld door Fred Korthagen (Zie haar artikel 'Kernreflectie als kompas'), 'oplossingsgericht werken' en 'waarderend onderzoek'. Zij gaat uit van mogelijkheden en helpt betrokkenen deze mogelijkheden te benutten.

Eerste stap

De eerste stap op weg naar een bijeenkomst is om contact op te nemen met Marion Hoeffgen. Zij bespreekt graag op welke wijze u van start kunt gaan.


Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
communiceren ontwerpen dramatiseren naar boven